intervista D’Alema

Mostra fotografica su Berlinguer: De Giovannangeli (L’Unità) intervista D’Alema
Mostra fotografica su Berlinguer: D’Alema a Matera